Oprava stávajících balkonů

 • Připadá vám váš balkon nebezpečný?
 • Všimli jste si na spodní straně balkonu mokrých fleků od zatékání?
 • Máte na vašem balkoně uvolněnou dlažbu a shnilé oplechování?
 • Je zábradlí vašeho balkonu místy zrezivělé a kotvení ve stěně není pevné?
 • Opadává již ze spodní strany vašeho balkonu omítka?

Jestliže máte ve vašem bytě balkon, který za dobu od výstavby domu až dodnes neprošel generální opravou, pak je možná na čase se nad stavem vašeho balkonu zamyslet.

Váš bytový dům je starý několik desítek let a životnost původních izolací proti vodě a klempířských prvků, které ochraňují balkon před účinky dešťové vody, sněhu a ledu, je již dávno pryč. Přitom právě působení vody ve všech jejich skupenstvích je největší nepřítel statiky vašeho balkonu. Pokud má váš balkon na spodní straně viditelné fleky od zatékání vody, je více než pravděpodobné, že balkonová deska je vodou, která v zimě zmrzne, dlouhodobě ničena.

V tomto případě vám nabízíme jednoduché řešení, kterým je kompletní generální oprava balkonu včetně nového zábradlí a nového ukotvení zábradlí do obvodových stěn domu. Právě špatný systém ukotvení zábradlí je nejčastějším důvodem zatékání vody do konstrukce balkonu, protože kotva zábradlí je zapuštěna do podlahy balkonu. Naše originální řešení s kotvením do podlahy vůbec nepočítá a tak není izolace balkonu proti vodě v žádném místě přerušena.

V každém případě je generální oprava stávajících balkonů před opravou či zateplením fasády bytového domu vždy nutná!

Prohlédněte si fotografie z realizací

Heřmanova Huť, Sídliště 226

Nové Město na M., Budovatelů 1485-1487

Dobruška, Solnická 780, 781

Největší výhody:

 • Bezpečný balkon pro majitele bytu i všech kolemjdoucích
 • Záchrana statiky balkonové desky
 • Bezpečné, nové zábradlí
 • Balkon vypadá jako nový
 • Konec úniků tepla tepelným mostem balkonu – díky zateplení celé balkonové desky
 • Konstrukce z bezúdržbových materiálů
 • 100% ochrana proti zatékání i díky originálnímu způsobu kotvení zábradlí mimo desku balkonu
 • Žádné mokré fleky na spodní straně balkonu
 • Nová omítka z boků a spodní strany balkonové desky
 • Nová nášlapná vrstva s protiskluzným povrchem
Nezávazná poptávka

Historie

Balkonové desky zděných bytových domů budovaných v 50. - 70. letech byly ve většině případů navrženy jako železobetonové konzoly. Na železobetonové desce pak byla provedena izolace proti vodě s oplechováním a vše bylo ochráněno vrstvou spádového betonu.

Problémem tohoto systému bylo navržené ukotvení balkonového zábradlí. To bylo kotveno nejen do stěn domu, ale také v přední části balkonu do podlahy balkonové desky.

Již po několika letech provozu bytového domu začalo do konstrukce balkonu zatékat právě okolo kotvení zábradlí. Po delší době začalo „uhnívat“ oplechování balkonu a svoji životnost již měla za sebou i izolace proti vodě celého balkonu. Do skladby balkonové desky tak zatéká dlouhodobě a intenzivně, voda ve skladbě v zimě zmrzne a dochází k pomalé devastaci nosné železobetonové konstrukce balkonu.

Takovéto balkony je nutné skutečně opravit generálně, tzn. provést kompletně novou izolaci proti vodě, nové oplechování, nové kotvení balkonového zábradlí a zejména sanaci poškozené nosné železobetonové desky balkonu. Pokud je fasáda objektu zateplena, doporučujeme navíc celou balkonovou desku zateplit, aby se účinně zamezilo tepelnému mostu přes balkon.

Užitek

Vzhledem ke skutečnosti, že většina balkonů na starších bytových domech ještě od doby své výstavby neprošla skutečnou generální opravou, je největším přínosem bezesporu zajištění bezpečnosti celé balkonové desky. A to zejména provedenou sanací nosné železobetonové desky balkonu, provedením nové, kvalitní izolace proti vodě a montáží nového bezpečného zábradlí s vhodným způsobem kotvení.

Mimoto je s kompletní opravou balkonů spojena nepřehlédnutelná změna vzhledu celého domu, která ještě více vynikne v kombinaci s novou fasádou.

Rizika

Největším rizikem při opravě balkonu je částečná oprava. Pokud má mít oprava balkonu smysl, je třeba ji udělat kompletně, nikoli částečně!

Bezpodmínečně nutná je sanace železobetonové nosné desky a oprava izolace proti vodě. K tomu je třeba vybourat celou skladbu balkonu. V případě, že někdo vymění starou dlažbu, pod ní provede částečnou izolaci proti vodě a pouze nově natře staré zábradlí, jež je stále kotveno do podlahy balkonové desky, je to opatření téměř neúčinné. Pak jen vyhodíte své peníze za nic, váš balkon dál chátrá a stává se nebezpečným.

Bohužel i dnes je možné takovéto neodborné a nebezpečné zásahy do balkonů velmi často vidět...

Chcete více informací? Zašlete nám nezávaznou poptávku a náš technik vás navštíví a navrhne řešení. Nezávazně a bezplatně!

Nezávazná poptávka

Volejte ZDARMA!

800 100 533

Poraďte se s námi, jak ušetřit až 60 % za energie!