tepelný most

tepelný most

Konstrukční prvek, který zhoršuje funkci tepelné izolace, napomáhá přenosu tepla přes tepelně-izolační systém (např. balkonová deska, hmoždinka, překlad, ostění a parapety oken, ztužující věnec apod.). Tepelný most je místo v konstrukci, kde dochází k větším tepelným tokům než v bezprostředním okolí tohoto místa. Jde tedy o místa, kudy uniká na jednotku plochy mnohem více tepelné energie než okolní konstrukcí při stejné ploše. Tepelné mosty mohou být systémové, nahodilé a nebo se může jednat o tepelné vazby. V praxi se tepelné mosty projevují chladnějším místem v interiéru a nebo naopak teplejším místem v exteriéru, pokud je pochopitelně interiér teplejší než exteriér.


Volejte ZDARMA!

800 100 533

Poraďte se s námi, jak ušetřit až 60 % za energie!